Home > Werk & Inkomen > Regelingen laag inkomen

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Regelingen laag inkomen

Voor mensen met een laag inkomen is het mogelijk om gebruik te maken van inkomensondersteunende regelingen.

Veel mensen met een laag inkomen laten geld liggen. Om financiële problemen te voorkomen is het voor deze groep goed om gebruik te maken van inkomensondersteunende regelingen. De gemeente heeft regelingen voor inwoners met een laag inkomen.

Regelingen

Haaksbergen kent de volgende regelingen:

  • Kindpakket: De gemeente Haaksbergen vindt het belangrijk dat iedereen aan maatschappelijke activiteiten mee kan doen. Daarom is er voor kinderen tot en met 17 jaar een kindpakket ingevoerd.
  • Minimabeleid: Volwassenen kunnen een bijdrage aanvragen voor het lidmaatschap van de bibliotheek en sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten, contributie voor de sportvereniging of cursusgeld van een (creatieve) cursus en internetabonnement
  • Individuele inkomenstoeslag: Hebt u drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. 
  • Collectieve ziektekostenverzekering: De gemeente Haaksbergen vindt dat iedereen een goede zorgverzekering verdient. Ook als u een laag inkomen hebt en hoge zorgkosten. Daarom bieden wij, samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan.
  • Studietoeslag: De studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. 
  • Bijzondere bijstand: Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En moet u bijzondere kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor een advocaat of kosten voor een kapotte wasmachine. Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen en het Waterschap
  • Energietoeslag: Vragen over de energietoeslag? Laat het ons weten.

Heeft u hulp nodig?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Noaberpoort. De Noaberpoort is open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur. U kunt ook een afspraak maken via (053) 573 45 89 of via info@noaberpoort.nl.