Home > Welzijn & Zorg > Buurtbemiddeling

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Buurtbemiddeling

Onenigheid met de buren? Denk eens aan buurtbemiddeling. Een toegankelijke manier om burenruzies op te lossen.

Het begint vaak met iets kleins. Iemand klaagt bijvoorbeeld over de blaffende honden van de buren, het te luidruchtige feestje of die boom die al het zonlicht wegneemt. Het zijn verschillende problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Dit kan zomaar uitgroeien tot een burenruzie.

Inwoners van Haaksbergen kunnen daarom gebruikmaken van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een gezamenlijk initiatief van de Noaberpoort, Domijn, Politie Twente en Wijkracht en is een toegankelijke manier om burenruzies op te lossen.

Als praten niet werkt

Onwetendheid zorgt vaak voor onbegrip. Ga daarom eerst in gesprek met uw buren. Geef aan wat u vervelend vindt en probeer samen tot een oplossing te komen. Het kan natuurlijk gebeuren dat u er samen niet uit komt of dat gedrag slechts tijdelijk verandert. In dat geval kan buurtbemiddeling worden ingezet. Met de inzet van buurtbemiddeling kunt u de relatie met uw buren zelf een duwtje in de goede richting geven. Hierbij wordt u dan ondersteund door getrainde vrijwilligers. Het is gratis en gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Situaties

U kunt buurtbemiddeling inschakelen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld geluidsoverlast, stankoverlast, rommel, erfafscheidingen, overhangende struiken of bomen, parkeeroverlast, overlast door dieren, pesterijen en overlast door kinderen. Ook woningcorporaties, de politie en andere organisaties kunnen problemen tussen buren aanmelden bij buurtbemiddeling.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

U neemt telefonisch of per mail contact op met Buurtbemiddeling. U vertelt waar het om gaat en de coördinator beoordeelt of uw situatie bemiddelbaar is. Is dit het geval, dan ontvangt u bezoek van twee bemiddelaars. U vertelt hen uw verhaal. De bemiddelaars gaan vervolgens naar de andere partij. Uw buur kan dan zijn of haar verhaal doen. De bemiddelaars zijn onpartijdig. Ze leggen niets op en vellen ook geen oordeel. De bemiddelaars streven ernaar om beide partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Het uiteindelijke doel is dat beide partijen, onder begeleiding van de bemiddelaars, samen tot een oplossing komen. Op die manier is de kans op slagen het grootst.

Contact

Wil je meer informatie over buurtbemiddeling of buurtbemiddeling inzetten? Neem dan contact op met de coördinator buurtbemiddeling via telefoonnummer 088 945 57 90 of per mail via buurtbemiddeling@wijkracht.nl