Home > Welzijn & Zorg > Maatschappelijke begeleiding

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Maatschappelijke begeleiding

Statushouders die in Haaksbergen worden gehuisvest, hebben iemand nodig die hen op weg helpt. De Noaberpoort geeft informatie, advies en ondersteuning op het gebied van inburgering en biedt maatschappelijke begeleiding aan statushouders.

Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers

Wijkracht biedt maatschappelijke begeleiding vanuit de Noaberpoort bij de eerste huisvesting en opvang. Statushouders in Haaksbergen krijgen de eerste drie maanden intensieve begeleiding op het gebied van wonen, inkomen, financiën, zorg, wet en regelgeving. Na deze periode bezoeken mensen het spreekuur met post en/of vragen of worden er huisbezoeken ingepland.

Spreekuur

Statushouders kunnen met hun vragen terecht bij de Noaberpoort tijdens de spreekuren op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken op telefoonnummer 06 - 2889 0643.

Vluchtelingenwerk

Statushouders kunnen ook bij de Noaberpoort terecht voor vragen over hun verblijfsrecht, gezinsvorming, gezinshereniging, noem maar op.

Participatieverklaring

Inburgeraars die op of na 1 oktober 2017 in Nederland zijn komen wonen zijn verplicht om de participatie verklaring te ondertekenen. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Dit onderdeel bestaat uit:

  • Een kennismaking met de Nederlandse kernwaarden
  • Een kennismaking met uw rechten en plichten in Nederland
  • De ondertekening van de participatieverklaring

Voor meer informatie over de participatieverklaring kunt u contact opnemen met de Noaberpoort.

Workshops

Maatschappelijke begeleiding organiseert workshops en bijeenkomsten waarin uitleg wordt gegeven aan statushouders. Tijdens deze workshops worden de kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) besproken. Daarnaast wordt uitleg gegeven over het functioneren in de Nederlandse gemeenschap, het onderwijs, de arbeidsmarkt, gezondheidszorg etc.

Contact

Voor vragen over de maatschappelijke begeleiding kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

Taalhuis Haaksbergen

Naast de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers biedt de Noaberpoort ook ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal aan alle inwoners van Haaksbergen met een taalachterstand. Kijk voor meer informatie over het Taalhuis Haaksbergen en de activiteiten op www.noaberpoort.nl/taalhuis-haaksbergen.