Home > Werk & Inkomen > Regelingen laag inkomen > Bijzondere bijstand

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En is het noodzakelijk om bijzondere kosten te maken die u zelf niet kunt betalen? Bijvoorbeeld voor een dieet, maaltijdvoorziening of alarmering? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Er zijn veel kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Maar u moet wel rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om kosten die u door persoonlijke omstandigheden niet zelf kunt betalen.
  • Het moet gaan om noodzakelijke kosten. De gemeente bepaalt welke kosten voor u noodzakelijk zijn. Hiervoor kan een medisch onderzoek nodig zijn.
  • Het moet gaan om kosten die u nergens anders vergoed kunt krijgen. Is er een andere instantie die (een deel van) de kosten kan vergoeden? Bijvoorbeeld een zorgverzekeraar of een andere verzekeringsmaatschappij? Dan kunt u (voor dat deel) geen bijzondere bijstand krijgen.

Wie komt in aanmerking

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Daarvoor kijkt de gemeente naar uw draagkracht. Voor de berekening van uw draagkracht kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen en naar de hoogte van uw eigen vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld, maar ook goederen zoals bijvoorbeeld een eigen huis. U hoeft echter niet eerst uw hele vermogen op te maken voordat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U mag een bepaald deel houden. Dat is het zogenoemde vrij te laten vermogen.

Aanvragen

U kunt schriftelijk een aanvraag bijzondere bijstand doen. Print het aanvraagformulier voor bijzondere bijstand (Pdf). Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bewijsstukken, naar Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig.

Terug naar regelingen