Home > Jeugd & Gezin > Jongerenwerk (Skillz)

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Jongerenwerk (Skillz)

De mogelijkheden en keuzes voor jongeren zijn enorm.

Ze 'moeten' echter ook veel en de verwachtingen liggen hoog. Lukt iets niet dan ligt de focus vaak op het verbeteren van die ene vaardigheid die nog niet voldoende is. Maar, geef nou toe; je kunt toch niet overal even goed in zijn? Laat staan dat je alles even leuk vindt.

Yes, you can!

Bij het jongerenwerk van Skillz ligt de focus op wat jongeren wél kunnen. Vaak zijn dit ook de dingen die ze leuk vinden. Voor jongeren die nog niet zo goed weten waar ze goed in zijn of wat ze nu echt leuk vinden, biedt Skillz alle vrijheid en ruimte om te ontdekken wat ze kunnen en willen. De jongerenwerker stimuleert, motiveert en ondersteunt waar nodig. We leren jongeren dat er grenzen zijn aan hun wensen én dat ze zelf actief moeten zijn om iets te bereiken. 

Zelf doen

De eigen kracht van jongeren en hun talentontwikkeling staan bij Skillz centraal. Het professioneel jongerenwerk ondersteunt jongeren, maar ook organisaties en verenigingen. We werken preventief, positief, integraal, outreachend en wijkgericht. 

Vanuit ontmoeting stimuleren we jongeren om hun eigen talenten te ontdekken. Om samen te produceren in plaats van te consumeren. Hoe? Door allerlei activiteiten aan te bieden die passen in de jongerencultuur. Jongeren komen doorgaans niet met een uitgewerkt plan aan voor een activiteit. Door ze te prikkelen, worden ze enthousiast en komen de vragen en ideeën vanzelf. Zo kunnen ze zelf, maar ook samen met andere jongeren erachter komen wat ze willen. We stimuleren het eigen initiatief, zodat ze ervaren hoe het is om zelf iets te doen, zelf iets te organiseren.

Kansen

Jongeren krijgen de kans om een door hen zelf gekozen talent verder te ontwikkelen. Talentontwikkeling is de manier om jongeren te activeren en in hun eigen kracht te zetten. Van hieruit bouwen we verder aan preventie van zorg; we ondersteunen jongeren om problemen samen met hun netwerk aan te pakken.

Uitvliegen

Ons einddoel is dat de jongeren hun vleugels uitslaan en de wijde wereld in vliegen. Binnen Skillz hebben ze kennis en ervaring opgedaan, vaardigheden ontwikkeld en talenten gevonden. Met deze krachtige basis gaan ze verder met opleidingen of werk. We bieden hen ook de mogelijkheid om als vrijwilliger ervaring op te doen bij andere organisaties. Skillz kent een groot netwerk met relaties waar jongeren ervaring op kunnen doen.

Overal Skillz

In Haaksbergen hebben we een jongerenaccommodatie aan de Blankenburgerstraat 40-42. De jongerenaccommodatie heeft allerlei mogelijkheden om te ontmoeten maar ook om allerlei mogelijkheden om je talenten te ontdekken en ontwikkelen. En, om kennis en vaardigheden met leeftijdgenoten te delen! De jongerenwerkers bieden je een luisterend oor en helpen je graag verder als je tegen problemen aanloopt. 

Daarnaast kent Skillz ambulant jongerenwerkers. Zij gaan letterlijk de straat op om met jongeren in contact te treden. Zo horen ze wat er leeft en speelt, waar behoeftes liggen en of er ideeën zijn voor nieuwe activiteiten. 

Skillz werkt samen met verschillende organisaties, verenigingen en scholen. Regelmatig vind je Skillz dan ook in de wijken, bij sportaccommodaties, op schoolpleinen en nog veel meer. 

Meer info over Skillz jongerenwerk treft u aan op www.jonginhaaksbergen.nl