Home > Werk & Inkomen > Bijstand voor zelfstandigen

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Bijstand voor zelfstandigen

Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand.

Als ondernemer/zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Er zijn twee soorten uitkeringen voor zelfstandigen: het bedrijfskrediet en een periodieke uitkering. Een bedrijfskrediet is een rentedragende geldlening tegen 8% rente. De periodieke uitkering is een aanvulling tot aan de bijstandsnorm en is beperkt tot maximaal zes maanden. Verlenging van die periode is soms mogelijk. Bij startende ondernemers is een combinatie van krediet en uitkering mogelijk. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt uitgevoerd door de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ).

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op de Bbz wanneer u als zelfstandige onder één van de volgende categorieën valt:

  • Mensen die vanuit een werkloosheidsituatie een levensvatbaar bedrijf willen beginnen
  • Mensen met een levensvatbaar bedrijf, die tijdelijke financiële problemen hebben
  • Mensen die het bedrijf willen beëindigen
  • Mensen geboren voor 1 januari 1960 die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd (PGL) hebben bereikt, die nog werken als zelfstandige met geringe bedrijfsresultaten.

Bent u gestopt als zelfstandige na uw 55e?

De Ioaz is bedoeld voor zelfstandigen, werkzaam in een eenmanszaak, een samenwerkingsverband of als directeur grootaandeelhouder van een BV/NV en de meewerkende echtgenoot in fiscale zin. De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) geeft een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere of arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Voorwaarden

U heeft recht op een Ioaz-uitkering:

  • Als u de pensioengerechtigde leeftijd (PGL) nog niet heeft bereikt en na het bereiken van 55 jaar
  • Het bedrijf of beroep heeft beëindigd
  • Als u de pensioengerechtigde leeftijd (PGL) nog niet heeft bereikt, het bedrijf of beroep in verband met arbeidsongeschiktheid heeft beëindigd en recht heeft op een uitkering van de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%.

Ioaz-uitkering aanvragen

De Ioaz wordt uitgevoerd door de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). Woont u in één van de aangesloten gemeenten, dan kunt u terecht bij het ROZ. De aanvraag moet worden ingediend voordat het bedrijf wordt beëindigd. Het totale vermogen en het gemiddelde bedrijfsresultaat over de laatste drie jaren moeten onder vastgestelde grenzen blijven.

Contact

ROZ
Ondernemerscentrum H164
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo
Telefoonnummer: (074) 241 51 00