Home > Werk & Inkomen > Regelingen laag inkomen > Individuele inkomenstoeslag

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden één keer per 12 maanden een individuele inkomenstoeslag krijgen.

De voorwaarden van deze toeslag zijn:

 • U woont in Hengelo, Borne of Haaksbergen.
 • U bent minimaal 21 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U bent geen student.
 • U heeft de afgelopen 36 maanden een inkomen gehad op bijstandsniveau.
 • U heeft niet meer vermogen dan het vrij te laten vermogen.
 • U verwacht niet dat uw inkomen het komende jaar hoger wordt.
 • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • Bent u getrouwd of woont u samen? Dan moet u beiden aan alle voorwaarden voldoen.

Meer informatie over de individuele inkomenstoeslag kunt u vinden op de website van de gemeente Hengelo

Meer Haaksbergenaren komen in aanmerking

In de verordening zijn sinds november 2021 twee wijzigingen. In de oude regels was het begrip ‘geen zicht op inkomensverbetering’ gekoppeld aan de indeling in ‘klantgroepen’. Dat is nu gewijzigd in: hoe groot zijn de kansen om weer aan het werk te komen. Als de kansen om binnen een jaar werk te krijgen klein zijn, dan heb je geen zicht op inkomensverbetering.

De tweede wijziging heeft te maken met inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering. Als men uitsluitend een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft van 70% van het minimumloon, dan is het inkomen gelijk aan de bijstandsnorm. Daarmee kunnen ook zij de individuele inkomenstoeslag krijgen.

Hoogte toeslag

De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie en is:

 • Voor een echtpaar €601 per jaar
 • Voor een alleenstaande ouder €541 per jaar
 • Voor een alleenstaande €424 per jaar

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (pdf | 80 kB) in en stuur het, samen met de bewijsstukken, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. U krijgt binnen 6 weken bericht van ons over de toekenning van de inkomenstoeslag. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de Noaberpoort. 

Tip
Verzamel vast de volgende gegevens voordat u het formulier invult:

 • uw netto maandinkomen
 • overige inkomsten
 • jaaropgaves van de afgelopen 3 jaar
 • betaalrekeningen, spaarrekeningen en overige rekeningen
 • al uw bezittingen.

Terug naar regelingen