Home > Jeugd & Gezin > Jeugdzorg

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Jeugdzorg

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kinderen tussen 0 en 18 jaar vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden?

Dan kan de Noaberpoort deze kinderen én u als ouder/opvoeder helpen. Wij bieden hulp en ondersteuning als er sprake is van meervoudige problemen binnen  gezinnen zoals psychische problemen bij ouders of kind, verslaving, criminaliteit, echtscheiding, schulden of werkloosheid. Het is vaak een stapeling van factoren die leidt tot een bedreigende opvoedsituatie voor kinderen voor wat betreft veiligheid of een gezonde ontwikkeling.

Onze uitgangspunten zijn:

  • Veiligheid en gezonde ontwikkeling van het kind;
  • Zoveel mogelijk regie bij ouders en een brede kring rond het kind;
  • Kind/gezin centraal, niet de instanties;
  • Een gezamenlijk, veilig en concreet plan, gemaakt door de mensen zelf.

Hulp bij opvoeding

Als ouder wilt u het beste voor uw kinderen. Bij de Noaberpoort streven wij ernaar om samen met u en uw gezin de opgroeisituatie te verbeteren en juridische maatregelen te voorkomen. Wij willen graag dat u grip krijgt en houdt op uw situatie. Ook helpen wij u bij het zoeken naar de juiste oplossing voor problemen. Om opnieuw voldoende gezag, structuur en/of geborgenheid te brengen in het leven van kinderen. 

Contact

De Noaberpoort is maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur geopend. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u ook contact opnemen via telefoonnummer (053) 573 45 89 of stuur een mail naar info@noaberpoort.nl.

AKJ & Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de gemeente of van de Noaberpoort.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de jeugdregisseur van de Noaberpoort, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren de vertrouwenspersonen naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek over je klacht met de Noaberpoort.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang: 

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.