Home > Noaberpoort > Partners

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 57 34 589
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Partners

In de Noaberpoort werken allerlei organisaties samen onder één dak met maar één doel: het welzijn van Haaksbergenaren vergroten.

Bij de Noaberpoort krijgen bezoekers advies en praktische ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, jeugd, opgroeien, opvoeden, werk en inkomen.

 • Loes
 • Wijkracht (vrijwilligerswerk, ouderenwerk, bewonersondersteuning, jongerenwerk, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning)
 • GGD Twente
 • Veilig Thuis Twente
 • Centrum indicatieorgaan zorg (CIZ)
 • Humanitas
 • Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
 • Primair en voortgezet onderwijs
 • Zorgadviesteams
 • Zorgpartners
 • Gemeente Haaksbergen (Wmo, werk en inkomen, schuldhulpverlening en minimabeleid)