Home > Werk & Inkomen > Uitkering aanvragen

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Uitkering aanvragen

Totdat u werk gevonden heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering) krijgen.

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. De meeste mensen doen dat met betaald werk. Heeft u geen betaald werk? En zijn er ook geen andere voorzieningen? Dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering) krijgen. U krijgt alleen een uitkering als u zelf onvoldoende middelen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. De gemeente kijkt daarbij naar uw inkomsten en uw vermogen.

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Haaksbergen, Borne en Hengelo. Wij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten die daar recht op hebben. Ook voeren wij de regelingen voor inwoners met een laag inkomen uit.

Wie komt in aanmerking?

U heeft recht op een bijstandsuitkering als u:

  • Geen recht heeft op een andere uitkering
  • Onvoldoende inkomsten heeft
  • Geen vermogen heeft boven het vrij te laten vermogen. Voor een gezin en een alleenstaande ouder is dit € 15.150 en voor een alleenstaande € 7.575. De waarde van uw huis valt ook onder uw vermogen. Van deze waarde wordt maximaal € 63.900 buiten beschouwing gelaten.
  • Niet in voorlopige hechtenis bent genomen of een gevangenisstraf uitzit
  • In Haaksbergen, Hengelo of Borne woont
  • Geen recht heeft op studiefinanciering
  • Niet illegaal in Nederland verblijft.

Aanvragen

Een bijstandsuitkering vraagt u aan via www.werk.nl. Dit gaat met behulp van DigiD. Wanneer u via www.werk.nl een uitkering aanvraagt, wordt u schriftelijk door Werk en Inkomen uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. U moet naar deze bijeenkomst komen om de aanvraag in gang te zetten. Tijdens voorlichtingsbijeenkomst wordt samen met u gekeken naar uw mogelijkheden om snel betaald werk te vinden. Als die mogelijkheden er zijn, wordt alles in het werk gesteld om deze op korte termijn te benutten.

Als u niet genoeg geld hebt om van te leven en zelf niet snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen, dan wordt de uitkeringsaanvraag in gang gezet. U heeft daarvoor een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit mag geen rijbewijs zijn.

Jongeren tussen de 18 en 27 jaar

Heb je geen werk en geen inkomen? En wil je een uitkering aanvragen? Dan geldt eerst een zoektijd van vier weken. De zoekperiode gaat in vanaf de dag dat je je bij de gemeente meldt. Meld je eerst aan als werkzoekende via www.werk.nl. Maak daarna telefonisch een afspraak via 14 074. Je krijgt dan een afspraak voor de wekelijkse voorlichtingsbijeenkomst in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 in Hengelo.