Home > Werk & Inkomen

Werk & Inkomen

De Noaberpoort helpt mensen die door werkloosheid of een slechte financiële situatie in nog grotere problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Denk hierbij aan schuldhulpverlening of andere oplossingen. Het aanvragen van een uitkering levensonderhoud gaat via het Werkplein. Voor het aanvragen van bijzondere bijstand of inkomensondersteunende voorzieningen moet u bij de gemeente zijn.

Loket Werk en Inkomen

Klant van Werk en Inkomen Haaksbergen kunnen gebruikmaken van MijnHengelo.

Vrijwilligerswerk

Wilt u graag vrijwilligerswerk doen? Of heeft uw organisatie vrijwilligers nodig?

Uitkering aanvragen

Totdat u werk gevonden heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering) krijgen.

Regelingen laag inkomen

Voor mensen met een laag inkomen is het mogelijk om gebruik te maken van inkomensondersteunende regelingen.

Schuldhulpverlening

U kunt verzoeken om schuldhulpverlening op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WgS).

Jong gehandicapten

Heeft u een arbeidsbeperking en bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u bij de Noaberpoort terecht met vragen over een uitkering of passend werk.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 57 34 589
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.