Home > Noaberpoort > Onze diensten > Taalhuis Haaksbergen

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 57 34 589
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Taalhuis Haaksbergen

Het Taalhuis is een samenwerking van organisaties uit Haaksbergen met het doel om mensen te ondersteunen bij het leren spreken, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. Dat kan één op één met een taalcoach of in kleine groepen tijdens allerlei activiteiten.

Taalcoach

Een taalcoach helpt gedurende ongeveer een jaar een uur in de week één op één een taaldeelnemer. De taaldeelnemer geeft aan wat hij of zij wil leren. Bijvoorbeeld beter Nederlands leren spreken, beter leren schrijven, extra hulp nodig hebben bij de inburgeringslessen óf het schrijven van een sollicitatiebrief. Binnen het Taalhuis werken we met materialen van de Stichting lezen en Schrijven en met de lesboeken van de aanbieders van de inburgeringslessen. Daarnaast is er een speciale collectie boeken in de bibliotheek. De taalcoach volgt de basistraining taalcoach die door de Stichting Lezen en Schrijven wordt gegeven.

Taalcafé

Het wekelijkse taalcafé is een ontmoetingsmoment in het theatercafé van het Kulturhus Haaksbergen. Hier gaan bezoekers onder leiding van taalvrijwilligers met elkaar in gesprek. Iedere week oefenen ze samen de Nederlandse taal. Door gesprekken en spelvormen leren de nieuwkomers zich de Nederlandse taal steeds meer eigen te maken. Het taalcafé is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

Taalles ROC

Het ROC geeft taallessen aan nieuwkomers en mensen met een taalachterstand. Stapsgewijs leer je de Nederlandse taal en maatschappij kennen, door te spreken over alledaagse onderwerpen zoals eten, boodschappen doen en naar school gaan. Ook verbeter je middels digitale opdrachten je taalvaardigheid. Het accent in NT2 ligt op het zelfredzaam zijn in Nederland en hierbij wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de spreekvaardigheid. Ook leer je de basis van de Nederlandse spelling en grammatica en doe je een rijke woordenschat op.

LeesJeRijk

Bij de leesclub ‘LeesJeRijk’ wordt er samen met anderen 8 weken lang geoefend met het lezen van Nederlandse boeken en artikelen in makkelijke taal. De leesclub is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en van wie Nederlands niet hun moedertaal is.

Meer informatie

Activiteiten van Taalhuis Haaksbergen zijn ondergebracht in de Noaberpoort en het Kulturhus Haaksbergen. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het Taalhuis of wilt u als taalvrijwilliger aan de slag? Neem dan contact op met Kim van Es, coördinator Taalhuis Haaksbergen, via telefoonnummer (053) 573 46 89 of per mail via k.vanes@noaberpoort.nl. U kunt ook contact opnemen met Danielle Bekkers, coördinator informatie en educatie, via telefoonnummer (053) 572 20 40 of per mail via d.bekkers@kulturhushaaksbergen.nl.


Aanmeldlink voor taalvrijwilligers
Wilt u zich aanmelden als taalvrijwilliger? Dat kan via deze link.

Aanmeldlink voor anderstaligen
U kunt zich ook aanmelden als anderstalige. Dat kan via deze link.