Home > Welzijn & Zorg > Taalhuis Haaksbergen

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 57 34 589
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Taalhuis Haaksbergen

Het Taalhuis is een samenwerking van organisaties uit Haaksbergen met het doel om mensen te ondersteunen bij het leren spreken, lezen en begrijpen van de Nederlandse taal.

Taalhuis

Taal is overal om ons heen. Maar wat als je daar moeite mee hebt? Net als veel andere mensen loop je tegen problemen aan. Bijvoorbeeld als je het lastig vindt om een formulier in te vullen, een moeilijke brief te schrijven of te solliciteren. Blijf er niet mee zitten! Taalhuis Haaksbergen helpt je verder en we gaan op zoek naar ondersteuning die bij jou past. Wij bieden de volgende activiteiten aan:

Taalcoach

Een taalcoach helpt gedurende ongeveer een jaar een uur in de week één op één een taaldeelnemer. De taaldeelnemer geeft aan wat hij of zij wil leren. Bijvoorbeeld beter Nederlands leren spreken, beter leren schrijven, extra hulp nodig hebben bij de inburgeringslessen óf het schrijven van een sollicitatiebrief. Binnen het Taalhuis werken we met materialen van de Stichting lezen en Schrijven en met de lesboeken van de aanbieders van de inburgeringslessen. Daarnaast is er een speciale collectie boeken in de bibliotheek. De taalcoach volgt de basistraining taalcoach die door de Stichting Lezen en Schrijven wordt gegeven.

Taalcafé

Het wekelijkse taalcafé is een ontmoetingsmoment in het theatercafé van het Kulturhus Haaksbergen. Hier gaan bezoekers onder leiding van taalvrijwilligers met elkaar in gesprek. Iedere week oefenen ze samen de Nederlandse taal. Door gesprekken en spelvormen leren de nieuwkomers zich de Nederlandse taal steeds meer eigen te maken. Het taalcafé is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Taalgroep moeder en kind

Ontmoetingsplek voor moeders en kinderen (0-4 jaar) met een migratie-achtergrond die hun Nederlands willen verbeteren. De taalgroep vindt iedere donderdagochtend plaats van 09.30 tot 11.15 uur in het Kulturhus.

Taallessen NT1

Wekelijkse klassikale taalles voor mensen die ondersteuning willen bij lezen en schrijven. Maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur in het Kulturhus.

LeesJeRijk

Bij de leesclub ‘LeesJeRijk’ wordt er samen met anderen 8 weken lang geoefend met het lezen van Nederlandse boeken en artikelen in makkelijke taal. De leesclub is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en van wie Nederlands niet hun moedertaal is.

VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Vrijwilligers komen aan huis om samen met uw kind te lezen.

Schooltaal

Huiswerkbegeleiding voor kinderen met migratie-achtergrond. Voor zowel kinderen uit het basisonderwijs als voortgezet onderwijs.

Fietslessen

Fietslessen voor volwassenen die nooit eerder hebben leren fietsen of het niet meer durven.

Digisterker

Cursus die je leert hoe je moet werken met de elektronische overheid, zoals bijvoorbeeld de gemeente, UWV en de Belastingdienst.

Taal op de werkvloer

Het Taalhuis richt zich ook op werkgevers om laaggeletterdheid op de werkvloer te herkennen en taalbegeleiding aan te bieden. Juist ook op het werk is het belangrijk dat mensen kunnen lezen en schrijven. Werkgevers en werknemers kunnen zich melden voor begeleiding.

Meer informatie

Activiteiten van Taalhuis Haaksbergen zijn ondergebracht in de Noaberpoort en het Kulturhus Haaksbergen. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het Taalhuis of wilt u als taalvrijwilliger aan de slag? Neem dan contact op met Kim Bos, coördinator Taalhuis Haaksbergen, via telefoonnummer (053) 573 46 89 of per mail via k.bos@noaberpoort.nl. U kunt ook contact opnemen met Danielle Bekkers, coördinator informatie en educatie, via telefoonnummer (053) 572 20 40 of per mail via d.bekkers@kulturhushaaksbergen.nl.


Word taalvrijwilliger

Hoe vaker mensen kunnen oefenen, hoe beter zij de taal leren. Het Taalhuis is op zoek naar vrijwilligers die mensen willen helpen beter te leren lezen, schrijven of rekenen  of die willen helpen bij het verbeteren van digitale vaardigheden.  Heeft u interesse? Meldt u dan nu bij ons aan!

Aanmeldlink voor taalvrijwilligers
Klik hier om u aan te melden als taalvrijwilliger.

Aanmeldlink voor anderstaligen
Klik hier om u aan te melden als anderstalige.