Home > Welzijn & Zorg > Cliëntondersteuner

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Cliëntondersteuner

Alle inwoners van de gemeente Haaksbergen kunnen ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuner

U kunt informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning krijgen van een cliëntondersteuner. Deze helpt u om weloverwogen keuzes te maken op het gebied van zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De cliëntondersteuner kijkt eerst naar wat u nog zelf kan, eventueel met hulp van vrienden en familie. Daarna kijkt u samen of er nog andere voorzieningen nodig zijn.

Kosteloos, onafhankelijk en vertrouwelijk

De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk voor alle inwoners van de gemeente Haaksbergen. De cliëntondersteuner staat naast u, handelt in uw belang en gaat vertrouwelijk om met uw informatie.

Informatie en advies

Wet- en regelgeving op het gebied van zorg, werk en welzijn kan soms lastig zijn. De cliëntondersteuner maakt u wegwijs.

Hulp bij gesprek of aanvraag

Heeft u een gesprek met de gemeente of een andere instantie en wilt u graag dat iemand met u meegaat? Of wilt u iemand die met u het gesprek voorbereid? Heeft u moeite met het aanvragen van zorg of een voorziening? Wilt u bezwaar maken tegen een afwijzing van zorg of een voorziening? De cliëntondersteuner kan u daarbij helpen.

De keuze voor een zorgaanbieder

De cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van een zorgaanbieder die het beste bij uw situatie past.

Het persoonlijk plan

U kunt hulp krijgen bij het maken van een persoonlijk plan of PGB-plan. Hierin beschrijft u uw situatie en kunt u vastleggen welke zorg en ondersteuning u passend vindt.

Het ondersteuningsplan

In een ondersteuningsplan staan de afspraken over de invulling van zorg en ondersteuning. Heeft u hulp nodig bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan van gemeente of zorgaanbieder? De cliëntondersteuner kan u ook tijdens deze gesprekken bijstaan.

Bemiddeling tussen u en instanties

Komen u en uw zorgaanbieder of andere (zorg) instanties er samen niet uit? Dan kan de cliëntondersteuner u ook helpen.

Maar de cliëntondersteuner doet meer

Zoals het organiseren van mantelzorg of professionele zorg, ondersteuning bij het vinden van werk, dagbesteding of (passend) onderwijs, bij het vinden van een geschikte woonvoorziening, vrijetijdsbesteding, vrienden en relaties of bij geldzaken en regelgeving.

Waar kunt u terecht?

U vindt de cliëntondersteuner in de Noaberpoort.

Contact

De Noaberpoort is maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur geopend. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u ook contact opnemen via telefoonnummer (053) 573 45 89 of stuur een mail naar info@noaberpoort.nl

Anoniem blijven i.v.m. een klacht? Mail dan naar ocohaaksbergen@wijkracht.nl.