Home > Werk & Inkomen > Regelingen laag inkomen > Kindpakket & Minimabeleid

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 57 34 589
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Kindpakket & Minimabeleid

De gemeente Haaksbergen vindt het belangrijk dat iedereen aan maatschappelijke activiteiten mee kan doen. Bijvoorbeeld door te sporten of door deel te nemen aan een cursus. Deze zaken kosten geld. Specifiek voor kinderen zijn soms de kosten voor school of een fiets een probleem. Voor inwoners van Haaksbergen met een laag inkomen kan de gemeente een bijdrage in deze kosten leveren.

Voor kinderen tot en met 17 jaar een kindpakket ingevoerd. Dit kindpakket bestaat uit:

  • Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar een bijdrage voor schoolkosten. Voor kinderen op het basisonderwijs is het bedrag €150 per kind per schooljaar en voor kinderen op het voortgezet onderwijs is het bedrag €200 per kind per schooljaar.
    Hebt u een uitkering van Werk en Inkomen? Dan hoeft u de bijdrage voor schoolkosten niet zelf aan te vragen. In augustus betalen wij deze bijdrage  automatisch aan u uit.
  • Voor kinderen van 5 tot en met 17 jaar een eenmalige bijdrage van €350 per kind voor Superspetters zwemlessen
  • Een eenmalige bijdrage in de kosten van een fiets voor kinderen in groep 7 of groep 8 van het basisonderwijs. De bijdrage is €150 per kind.

Voor sportieve of culturele activiteiten voor kinderen kunt u een bijdrage krijgen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ouders kunt niet zelf aanvragen, maar altijd door een intermediair. U leest hierover meer in het aanvraagformulier kindpakket.

Minimabeleid

Volwassenen kunnen bijdragen krijgen van het minimabeleid. U kunt een bijdrage aanvragen voor het lidmaatschap van de bibliotheek en sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten, contributie voor de sportvereniging of cursusgeld van een (creatieve) cursus en internetabonnement. De bijdrage voor volwassenen bedraagt 75% van bovenstaande gemaakte kosten met een maximum van € 150 per kalenderjaar voor gehuwden/partners en alleenstaande ouders, en een maximum van € 90 per kalenderjaar voor alleenstaanden.

Meer informatie

Meer informatie over het Kindpakket én over de mogelijkheden van financiële steun voor volwassen Haaksbergenaren is te vinden op het aanvraagformulier. Dat formulier is verkrijgbaar bij de Noaberpoort (in het gemeentehuis) of kunt u via onderstaande link downloaden.

Voor vragen kunnen belangstellenden contact opnemen met Hengelo, via telefoonnummer 14 074.

Terug naar regelingen