Home > Werk & Inkomen > Regelingen laag inkomen > Kindpakket & Minimabeleid

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Kindpakket & Minimabeleid

De gemeente Haaksbergen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bijvoorbeeld door te sporten of door deel te nemen aan een cursus. Deze zaken kosten geld. Vooral voor kinderen zijn soms de kosten voor school, zwemlessen of een fiets een probleem. Voor inwoners van Haaksbergen met een laag inkomen kan de gemeente een bijdrage in deze kosten leveren.

Voor kinderen tot en met 17 jaar kent Haaksbergen het kindpakket. Voor volwassenen kent Haaksbergen het minimabeleid

Kindpakket

Alle onderdelen op een rijtje

Schoolkosten

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen. Bijvoorbeeld voor de ouderbijdrage, een schoolreisje, gymkleding en studiemateriaal. De bijdrage per kind per subsidiejaar is:

 • € 150 voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar
 • € 200 voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar

Heeft u een uitkering van Werk en Inkomen? Dan hoeft u de bijdrage voor schoolkosten niet zelf aan te vragen. In augustus betalen wij deze bijdrage automatisch aan u uit.

Zwemlessen

Voor uw kinderen van 4 tot en met 17 jaar zonder zwemdiploma kunt u gratis zwemlessen krijgen. Het gaat om SuperSpetters zwemlessen in zwembad De Wilder. Let op: U kunt niet zelf aanmelden voor zwemlessen bij zwembad De Wilder. Dit doet de Noaberpoort.

Fiets

U kunt één keer een bedrag van € 150 per kind voor een fiets krijgen voor uw kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Vraag de bijdrage voor de fiets aan voordat u de fiets gaat kopen. Dan hoeft u de kosten niet zelf voor te schieten.

Bijdrage Jeugdfonds Sport en Cultuur Overijssel

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar die willen sporten of muziek- of dansles of een creatieve cursus willen volgen, betaalt het Jeugdfonds Sport en Cultuur mee aan de kosten. De maximale bijdrage voor sportieve activiteiten is € 225 per kind per subsidiejaar. De maximale bijdrage voor culturele activiteiten is € 425 per kind per subsidiejaar. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de (sport)vereniging of culturele instelling.

Een aanvraag moet worden ingediend door een tussenpersoon via Noaberpoort. U kunt dus zelf geen aanvraag bij het Jeugdfonds indienen. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie.

Minimabeleid (bijdragen voor volwassenen)

Als u ouder bent dan 18 jaar en een laag inkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage van het minimabeleid. U kunt een bijdrage aanvragen voor:

 • lidmaatschap van de bibliotheek
 • sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten. Hierbij kunt u denken aan een lidmaatschap van een sportvereniging of sportschool, creatieve cursus, museumbezoek, typecursus of EHBO-cursus.
 • Internetabonnement.

De bijdrage voor volwassenen bedraagt 75% van het totaal van bovenstaande gemaakte kosten met een maximum van € 150 per  kalenderjaar voor gehuwden/partners en alleenstaande ouders. En een maximum van € 90 per kalenderjaar voor alleenstaanden.

Voorwaarden

Om voor de bijdragen in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U woont in Haaksbergen
 2. U bent 18 jaar of ouder
 3. Het inkomen (netto maandinkomen zonder vakantiegeld) van u en uw eventuele partner is lager dan de bedragen die in onderstaande tabel staan
 4. U moet aantonen dat u de kosten maakt (bij de bijdragen voor volwassenen)
 5. Uw vermogen (bijvoorbeeld geld, woning en auto) is lager dan € 15.150 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders en € 7.575 voor een alleenstaande.

Wat moet u verder weten

 • U kunt voor uzelf, uw partner en uw kinderen tot en met 17 jaar meerdere bijdragen in één keer aanvragen.
 • Vraag op tijd aan! U kunt alleen een bijdrage krijgen voor een lopend kalenderjaar of subsidiejaar. En dus niet over een vorig kalenderjaar of subsidiejaar.
 • U kunt ieder kalenderjaar een bijdrage krijgen voor een internetabonnement, de bibliotheek en/of culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten. Het kalenderjaar begint elk jaar op 1 januari. Voorbeeld: U hebt op 15 december een internetabonnement afgesloten en vraagt op 20 december de bijdrage aan. U bent op tijd. Vraagt u op 1 januari van het volgende kalenderjaar aan, dan bent u te laat. Uw kosten gaan dan over een vorig kalenderjaar.
 • Voor schoolkosten kunt u ieder subsidiejaar een bijdrage krijgen. Het subsidiejaar begint elk jaar op 1 augustus. Vraagt u op 20 juli schoolkosten aan? Dan bent u voor het lopende subsidiejaar op tijd. Vraagt u op 1 augustus voor het nieuwe subsidiejaar aan. Ook dan bent u op tijd. Vraagt u op 1 augustus schoolkosten voor het vorige subsidiejaar aan? Dan bent u te laat.
 • Voor de bijdrage van een fiets en/of zwemlessen geldt geen subsidiejaar of kalenderjaar.

Meer informatie

Meer informatie over het Kindpakket én over de mogelijkheden van financiële steun voor volwassen Haaksbergenaren is te vinden op het aanvraagformulier. Dat formulier is verkrijgbaar bij de Noaberpoort (in het gemeentehuis) of kunt u via onderstaande link downloaden.

Voor vragen kunnen belangstellenden contact opnemen met Hengelo, via telefoonnummer 14 074.

Terug naar regelingen