Home > Noaberpoort > De Noaberpoort

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

De Noaberpoort

De Noaberpoort gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van mensen. Van zorgen voor jezelf en zorgen voor elkaar.

Als er meer hulp nodig is, dan zorgen medewerkers van de Noaberpoort voor professionele ondersteuning. Rekening houdend met wat mensen wél en niét kunnen. Laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen.

Advies en ondersteuning

Medewerkers van de Noaberpoort geven advies en praktische ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opgroeien, opvoeden, werk en inkomen. Ook als er méér aan de hand is kunnen mensen bij de Noaberpoort terecht, bijvoorbeeld bij een echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld of schulden. De Noaberpoort werkt volgens het principe: één huishouden, één plan, één aanspreekpunt. Als het nodig is, dan wordt specifieke deskundigheid of hulp ingeschakeld. Dat kan vaak snel, want bij de Noaberpoort zijn de lijnen naar andere specialisten kort.


Van oudsher hielpen noabers elkaar voort. Op het land, door elkaar te helpen bij het zaaien en oogsten. In huis, bij vreugde of verdriet. De noabers boden hulp en wijze raad. Men zorgde voor elkaar. Kon op elkaar rekenen en er was vertrouwen. Lukte het uiteindelijk niet meer, dan ging men verder op zoek naar professionele ondersteuning.