Home > Noaberpoort > Onze aanpak

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Onze aanpak

Iedereen moet de kans krijgen om zo lang mogelijk mee te blijven doen aan activiteiten in Haaksbergen.

De zorg verandert in Nederland. Mensen wonen langer thuis. De Noaberpoort helpt iedereen zo lang mogelijk mee te blijven doen. Kijken naar wat mensen zelf kunnen regelen, met hulp van hun omgeving.

Oplossingen vinden

Vaak is een oplossing te vinden in het inschakelen van familie, buren, vrienden, mantelzorgers of vrijwilligers. Is uw vraag daarmee niet op te lossen? Dan gaan wij kijken of er gebruik gemaakt kan worden van algemene voorzieningen. Dat zijn voorzieningen die door de gemeente worden betaald en voor iedereen toegankelijk zijn, eventueel met een eigen bijdrage. Denk hierbij aan dagbesteding en activiteiten georganiseerd door jongerenwerk en ouderenwerk.

Gezamenlijk plan

Als de algemene voorzieningen niet aansluiten bij uw vraag, dan gaan we samen op zoek naar de hulp die u nodig heeft. Als wij zelf geen ondersteuning kunnen bieden, dan schakelen wij specialistische hulp in. Uw aanspreekpunt stelt hiervoor samen met u een plan op. Uitgangspunt hierbij is dat u zelf de regie heeft en houdt. Alle organisaties en hulpverleners die betrokken zijn bij uw vraag werken samen volgens dit plan. Zo voorkomen we dat er langs elkaar heen gewerkt wordt.

Eén aanspreekpunt

De medewerkers van de Noaberpoort gaan graag met u in gesprek. Zij kijken waaraan u echt behoefte heeft. Bij Noaberpoort heeft u altijd een vast aanspreekpunt bij wie u met al uw vragen of problemen terecht kunt. Dit is ook degene die contact met u houdt over de geleverde kwaliteit en de voortgang van uw uitvoeringsplan. Samen helpen wij u om zo lang mogelijk mee te kunnen blijven doen aan activiteiten in de samenleving.

Professionele hulp

Al onze medewerkers zijn professionele hulpverleners met veel ervaring op het gebied van (psychische) zorg, jeugdhulp, welzijn, woonbegeleiding, verslaving en werk. Als er sprake is van meerdere vragen binnen één gezin, dan wordt indien nodig een beroep gedaan op specifieke kennis van een collega. Ook werken wij intensief samen met scholen, huisartsen en wijkverpleegkundigen.