Home > Jeugd & Gezin > Goed uit elkaar!

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Goed uit elkaar!

Hulp bij het regelen van de scheiding, met oog voor de kinderen.

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie kinderen? Of je nu wilt of niet: je toekomstige ex en jij blijven altijd met elkaar verbonden. Nu en in de toekomst. Bij Goed uit elkaar! denkt een team van professionals mee over hoe je de scheiding kunt aanpakken en wat er geregeld moet worden voor jullie en de kinderen. Doel is om ouders te helpen die gaan scheiden. Op zo’n manier dat langslepende en pijnlijke conflicten kunnen worden voorkomen en de gevolgen voor kinderen worden beperkt.

Professionele begeleiding

Uit onderzoek blijkt dat een deel van de scheidingen uitloopt op strijd. Dat maakt het voor kinderen extra naar. Bij ‘Goed uit elkaar!’ begeleiden professionals ouders die gaan scheiden en die moeizaam tot afspraken komen of waar emoties oplopen. Ook gaan professionals met kinderen in gesprek. Doel is een scheiding in goed overleg te laten verlopen, zodat de kinderen hier zo min mogelijk last van ondervinden. Professionals die de ouders en kinderen bijstaan zijn bijvoorbeeld advocaten, mediators, kindbegeleiders, maatschappelijk werkers en jeugdregisseurs van de Noaberpoort.

Hulp op maat

Bij een scheiding moeten veel praktische zaken geregeld worden, maar begrijpelijke emoties kunnen de afhandeling bemoeilijken. De hulp van de professionals is altijd op maat. Afhankelijk van de behoefte van het gezin. Een familierecht-advocaat of mediator kan bijvoorbeeld meedenken met praktische afspraken en het opstellen van een ouderschapsplan. Een kindbegeleider gaat in gesprek met de kinderen. Onderwerpen kunnen zijn loyaliteit, schuld of de gevolgen voor het dagelijkse leven. Ook wordt kinderen mogelijkheden aangeboden om hulp en ondersteuning te vinden als zij dat nodig hebben.

Wat zijn de kosten?

Er zijn voor het gezin geen kosten verbonden aan het eerste gesprek, de kindergesprekken en het gezinsgesprek. De ouders hebben samen drie tot zes gesprekken. Daarnaast zijn er twee korte gesprekken met de kinderen van het gezin. Voor het mediationtraject geldt wel een eigen bijdrage. Er is een tegemoetkoming in de kosten mogelijk. Neem voor meer informatie over de kosten contact op met Goed uit elkaar! 

Aanmelden

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met de Noaberpoort, via (053) 573 45 67 of info@noaberpoort.nl en vraag naar het Steunpunt Relatie & Scheiding.