Home > Jeugdfonds

Meer nieuws

Jeugdfonds

Gepubliceerd: 16-1-2023

Wilt u uw kinderen laten sporten? Of mee laten doen aan culturele activiteiten, zoals muziek maken en toneel spelen? Maar heeft u hier geen geld voor? Via het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan het wel. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt namelijk de contributie of het lesgeld. En eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. Deze vergoeding is voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. Zo kunnen ook kinderen meedoen uit gezinnen waar weinig geld is.

Het fonds betaalt de contributie aan de sportvereniging én eventuele sportbenodigdheden, tot een maximum van 225 euro per kind per sportseizoen. Ook deelname aan culturele activiteiten, zoals muziekles, schilderen of theaterschool vallen hieronder. De maximale bijdrage voor cultuur is 425 euro per seizoen. Een kind moet wel kiezen tussen sport of cultuur. In Haaksbergen is budget beschikbaar om zeventig kinderen te helpen. Het fonds is voor gezinnen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op de website van de Noaberpoort.

Aanvraag indienen

U kunt zelf geen aanvraag doen. Dit doet een tussenpersoon voor u. In Haaksbergen kunt u bijvoorbeeld hulp krijgen van de Noaberpoort. Maar u kunt bijvoorbeeld ook terecht bij een leerkracht of Buurtsportcoach. Wilt u meer weten? Op noaberpoort.nl/regelingen-laag-inkomen vindt u meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur. U kunt ook contact opnemen met de Noaberpoort, via (053) 573 45 89 of stuur een mail naar info@noaberpoort.nl.