Home > Welzijn & Zorg > Gehandicaptenparkeerkaart

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 573 45 67
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Gehandicaptenparkeerkaart

In Haaksbergen zijn er parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor mensen met een handicap. Bent u slecht ter been of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (gpk). Een gpk kunt u aanvragen bij de Noaberpoort. Er zijn vier verschillende soorten gpk’s.

Bestuurderskaart

Heeft u een aantoonbare beperking van langdurige aard en bent u daardoor niet in staat om, met de gebruikelijke hulpmiddelen, zelfstandig minder dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen, dan kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde bestuurderskaart.

Passagierskaart

Voor een passagierskaart geldt eveneens de onder ‘Bestuurderskaart’ genoemde eis. Daarnaast moet u voor het vervoer van (bijv. huis)deur naar (bijv. auto)deur continu aangewezen zijn op de hulp van de bestuurder óf permanent aan een rolstoel gebonden zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat u niet in staat bent even alleen ergens - al dan niet zittend – te wachten terwijl de bestuurder de auto parkeert.

Combinatiekaart en instellingskaart

Naast deze twee kaarten bestaan er ook een combinatiekaart en een instellingskaart. Voor een combinatiekaart (passagierskaart én bestuurderskaart) komt u in aanmerking als u permanent gebonden bent aan een rolstoel. De instellingskaart is bedoeld voor instellingen die onder de Wet Langdurige Zorg vallen en die mensen die in de betreffende instelling verblijven, vervoeren. Deze kaart wordt door de instelling aangevraagd.

Medisch onderzoek

Een medisch onderzoek is wettelijk verplicht bij het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart, tenzij u al eerder voor een gehandicaptenparkeerkaart medisch bent gekeurd en daarbij is vastgesteld dat de beperkingen blijvend van aard zijn en de situatie niet verbetert. Op basis van dit onderzoek wordt onder meer de geldigheidsduur van de kaart vastgesteld.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart kan variëren van zes maanden tot maximaal vijf jaar. De geldigheidsduur is afhankelijk van het feit of de handicap tijdelijk of blijvend is. 

Kosten

Het tarief voor een gpk bedraagt in alle standaard gevallen € 89,80 (prijs per 1-1-2024). Dit is een kostendekkend tarief, inclusief de kosten van een medisch onderzoek. Het bedrag moet bij het aanvragen van de kaart  worden betaald, ongeacht of de kaart wordt toegekend of niet. Wordt de kaart niet toegekend, dan krijgt u uw geld dus niet terug. Bij de Publieksbalie kunt u de kaart afhalen. U ontvangt daarover bericht. 

Aanvragen/meenemen

U kunt een gpk aanvragen met het speciale aanvraagformulier (pdf | 170 kB). Print het formulier, vul het in en lever hem in bij de Noaberpoort.

Bij de Noaberpoort

De Noaberpoort is open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur. Bij de aanvraag is het belangrijk dat u het volgende meeneemt:

  • Uw (geldig) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Uw huidige (‘oude’) gpk
  • Een bankpas om te betalen. Uiteraard kunt u ook contant voldoen.
  • Een recente pasfoto

Afhalen nieuwe kaart

Als u voor een (nieuwe) gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking komt, kunt u deze afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. U ontvangt daarvan schriftelijk bericht. Uw (eventuele) oude kaart wordt dan ingenomen.

Websites