Home > Huisbezoeken

Meer nieuws

Huisbezoeken

Gepubliceerd: 4-5-2023

Negen vrijwillige seniorenvoorlichters hebben de afgelopen maanden ouderen bezocht om ze te informeren over regelingen en voorzieningen die er voor 75-plussers zijn. Om te zorgen dat iedereen de mogelijkheden heeft om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, is het belangrijk om kennis te hebben van de regelingen. Zoals aanpassingen in huis, financiële regelingen, thuiszorg, andere hulp of ondersteuning. Donderdag 20 april werd het project met een bijeenkomst voor de seniorenvoorlichters afgerond.

De Noaberpoort bood ouderen de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan met één van de seniorenvoorlichters. Ton Harmsen, ouderenadviseur bij de Noaberpoort, vertelt: “Bij het ouder worden lopen mensen misschien tegen zaken aan waar zij niet direct een antwoord op hebben. Een seniorenvoorlichter kan dit soort vragen beantwoorden, geeft handige tips en kan informatie geven over de regelingen, diensten en mogelijkheden voor ondersteuning.” Zowel de seniorenvoorlichters als de ouderen ervaren deze vorm van voorlichting als positief. “Alles is bespreekbaar en door het bieden van een luisterend oor, delen mensen hun verhalen en ervaringen”, aldus de ouderenadviseur.

Huisbezoeken

In totaal zijn 69 adressen bezocht en hebben de seniorenvoorlichters met 119 personen van 75 jaar of ouder gesproken, zo is terug te lezen in de eindrapportage waarin de resultaten van het project vermeld zijn. De meeste gesprekken gingen over wonen, een onderwerp dat ouderen in Haaksbergen erg bezighoudt. Donderdag 20 april werd het project afgesloten met een bijeenkomst voor de seniorenvoorlichters. Wethouder Samenleving Pieter van Zwanenburg was zeer te spreken over het werk van de seniorenvoorlichters en wil graag meedenken hoe in de toekomst nog meer mensen kunnen worden bereikt.