Home > Vrouw & Autisme

Meer nieuws

Vrouw & Autisme

Gepubliceerd: 12-8-2019

In juni organiseerde de Noaberpoort de eerste ontmoetingsbijeenkomst voor vrouwen met autisme. Acht vrouwen deelden hun ervaringen. Hoewel ze allemaal verschilden in achtergrond, in leefsituatie en ook in hoe zij autisme beleven, vonden zij bij elkaar veel herkenning en erkenning. Er ontstond behoefte om deze ontmoeting voort te zetten en uit te breiden. Daarom worden er drie vervolgbijeenkomsten gepland, waarvan de eerste op donderdag 5 september is.

Tijdens de eerste bijeenkomst in juni deelde Nynke Zuurmond haar ervaringen en kennis en nodigde de andere vrouwen uit om hetzelfde te doen. Nynke is ervaringsdeskundige en heeft haar eigen organisatie: Autisme Positief. “De vrouwen deelden soms verdrietige of pijnlijke ervaringen, maar er was ook ruimte om te lachen om ludieke voorbeelden”, zo vertelt Nienke Schuppers van de Noaberpoort. De vrouwen herkenden veel in elkaars ervaringen en dat deed ze goed. “Het is fijn om niet veroordeeld te worden voor de dingen die je lastig vindt of die niet goed gaan, maar om juist erkenning te vinden voor wat je moeilijk vindt en tips te krijgen om er anders mee om te gaan”, aldus Schuppers.

Ontmoetingsbijeenkomst

Veel vrouwen met autisme zullen niet snel ergens naartoe gaan als dat niet perse nodig is, uit angst voor overprikkeling. Daarom is een veilige, rustige en prikkelarme avond erg belangrijk. Ook zijn er afspraken gemaakt over privacy. Binnen de groep worden ervaringen besproken en worden er tips uitgewisseld over hoe je met bepaalde dingen om kunt gaan. “Het is geen therapiegroep waar heel diep op een ervaring wordt ingegaan”, benadrukt een van de deelnemers. “Dan kom je overprikkeld thuis. Je krijgt juist tips hoe anderen ermee omgaan, zodat je daarvan kunt leren.” Naast het delen van ervaringen is er ook ruimte voor een andere invulling van de avond, zoals een lezing of themabespreking.

Aanmelden

De ontmoetingsbijeenkomsten vinden plaats op de eerste donderdagavond van de maand. De eerste bijeenkomst is op donderdag 5 september, van 19.30 tot 21.30 uur in het zaaltje naast de Maranathakerk aan de Enschedesestraat 14 in Haaksbergen. De kosten bedragen 2 euro per bijeenkomst. Er is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Meer info of aanmelden? Neem dan contact op met Denise Bijen. Dat kan via info@noaberpoort.nl of (053) 573 45 89.

Bijeenkomst voor vrouwen met autisme