Home > Welzijn & Zorg > GarantVerzorgd

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 57 34 589
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

GarantVerzorgd

De gemeente Haaksbergen biedt samen met zorgverzekeraar Menzis een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen.

De dekking is zeer uitgebreid met ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen en contactlenzen of de tandarts. Ook de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp wordt vergoed. Menzis geeft kortingen op de premies. De gemeente Haaksbergen draagt bij aan de kosten van de extra vergoedingen.

Wie gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering, moet een aanvullende verzekering en een tandverzekering afsluiten. Voor wie een volledige gebitsprothese (onder en boven) heeft, is een tandverzekering niet verplicht. Een tandprotheseverzekering is ook mogelijk. Menzis biedt de keuze uit drie aanvullende verzekeringen en drie aanvullende tandverzekeringen. Alle combinaties zijn mogelijk. Wie kiest voor GarantVerzorgd 3, hoeft niet het verplicht eigen risico van 385 euro te betalen.

Stap over naar de zorg die bij u past

De inkomensgrens om te kunnen deelnemen bedraagt 120 procent van de bijstandsnorm. Dat betekent dat inwoners in aanmerking komen voor een collectieve zorgverzekering als zij een laag inkomen hebben. Een laag inkomen is als het netto inkomen lager is dan de bedragen die in de tabel hieronder staan.

Maximumnetto maandinkomen zonder vakantiegeld per 1 juli 2018

Jonger dan pensioen-gerechtigde leeftijd

Ouder dan pensioen-gerechtigde leeftijd

Alleenstaande/alleenstaande ouder

€ 1.136

€ 1.278

Echtpaar/samenwonend

€ 1.623

€ 1.748

Meer informatie

Via de website www.gezondverzekerd.nl/menzis kunnen belangstellenden zien of zij in aanmerking komen. Ook is het mogelijk om via deze website snel en eenvoudig over te stappen. Bellen met Menzis voor een persoonlijk advies kan ook. Dat kan via telefoonnummer 088 - 222 40 80.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de collectieve zorgverzekering moet u aan de voorwaarden van Haaksbergen voldoen:

  • U woont in Haaksbergen
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent geen student
  • U heeft een laag inkomen