Home > Kindermishandeling

Meer nieuws

Kindermishandeling

Gepubliceerd: 16-11-2020

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact iedereen, helaas is in deze periode thuis niet voor iedereen een veilige haven.

De pandemie zorgt ervoor dat huiselijk geweld en kindermishandeling letterlijk nog meer achter de voordeur verdwijnt. In de week tegen de kindermishandeling vragen de Twentse gemeenten en ketenpartners extra aandacht voor deze problematiek: ‘Laten we omkijken naar elkaar want niets doen is geen optie!’

Ervaart u of iemand in uw omgeving huiselijk geweld? Praat erover en zoek hulp want het houdt niet op, niet vanzelf.

Kijk voor meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl of www.weektegenkindermishandeling.nl

Week tegen kindermishandeling