Home > Taalbos

Meer nieuws

Taalbos

Gepubliceerd: 19-9-2019

Vanaf dit schooljaar is er een nieuwe digitale taalmethode beschikbaar voor nieuwkomers in het basisonderwijs: Taalbos. Kinderen die al enige basiskennis hebben van het Nederlands, kunnen hiermee hun taalvaardigheid verbeteren.

Afgelopen donderdag mochten wethouder Peppelman en Kim Bos, coördinator van het Taalhuis Haaksbergen, een taart in ontvangst nemen van de leverancier. Tom Kelly van Edufax kwam ‘m speciaal langsbrengen, omdat de gemeente Haaksbergen de eerste gemeente is die voor de basisscholen in Haaksbergen licenties heeft aangeschaft ter stimulering en ondersteuning van de taalontwikkeling van leerlingen met een migratieachtergrond.

Kinderen met basiskennis van het Nederlands kunnen in het programma Taalbos oefenen met alle aspecten van de Nederlandse taal. Het niveau loopt geleidelijk op van begin groep 4 tot eind groep 8. De spelelementen in de oefeningen hebben een motiverende werking. Docenten kunnen per leerdoel de resultaten van de leerlingen inzien. Het is een programma waarmee de kinderen op school en thuis kunnen oefenen.

Schooltaal

Taalhuis Haaksbergen is eind 2018 gestart met het project Schooltaal. “Met Schooltaal willen we kinderen met een migratieachtergrond helpen in hun taalontwikkeling”, legt Kim Bos uit. “Met het project verbeteren we ook het onderling begrip tussen school en ouders en de integratie van ouders in de Nederlandse samenleving. Dit gebeurt door middel van het inzetten van vrijwilligers die vaak als taalcoach al enige tijd bij het gezin betrokken zijn. De vrijwilligers fungeren als brug tussen school en ouders en spelen een belangrijke rol in het verkleinen van de culturele en sociale barrière.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Schooltaal of wat het Taalhuis voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Kim Bos, coördinator Taalhuis Haaksbergen, via telefoonnummer (053) 573 46 89 of per mail via info@noaberpoort.nl. Of kijk op www.noaberpoort.nl/taalhuis-haaksbergen. Langskomen bij de Noaberpoort kan ook. De Noaberpoort is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Taalbos