Home > Kindpakket

Meer nieuws

Kindpakket

Gepubliceerd: 7-12-2017

Voor kinderen die in armoede leven heeft de gemeente nu een zogeheten Kindpakket. Zij kunnen onder meer een vergoeding krijgen voor zwemlessen, een bijdrage in schoolkosten of een fiets voor het voortgezet onderwijs. Ouders of verzorgers die het financieel krap hebben kunnen het Kindpakket aanvragen door het invullen van een formulier.

De gemeente Haaksbergen krijgt, net als alle andere Nederlandse gemeenten, extra geld van de rijksoverheid voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. In Haaksbergen gaat het om 86.500 euro per jaar extra. Het geld is voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 115 procent van de bijstandsnorm. Er zijn in Haaksbergen ongeveer 370 kinderen tot en met 17 jaar die in aanmerking komen voor een bijdrage via het Kindpakket. Dat zijn overigens niet allemaal kinderen waarvan de ouders geen baan hebben. Óók kinderen van werkenden met een laag inkomen kunnen het Kindpakket aanvragen.

Mee blijven doen

Het Kindpakket helpt kinderen om mee te blijven doen met maatschappelijke activiteiten. Het Kindpakket bestaat uit:

  • Een eenmalige vergoeding van maximaal 350 euro voor SuperSpetters zwemlessen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar
  • Per schooljaar een bijdrage in de schoolkosten van 150 euro per kind in het basisonderwijs en van 200 euro in het voortgezet onderwijs
  • Een bijdrage van 150 euro voor de aanschaf van een fiets in groep 7 of 8, met het oog op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Soms kunnen kinderen om financiële redenen niet sporten, naar muziekles of een creatieve cursus. Om deze kinderen te helpen biedt de gemeente al enkele jaren een financiële bijdrage via het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Een intermediair (zoals een docent, hulpverlener of huisarts) kan een verzoek voor een bijdrage indienen. Meer informatie is te vinden op www.haaksbergen.nl.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo moet de aanvrager aantonen dat de kosten werkelijk worden gemaakt. Zijn vermogen mag niet te groot zijn. Gehuwden of samenwonenden mogen niet meer dan 11.880 euro vermogen hebben. Niet in geld, maar ook niet in bezittingen, zoals een woning of auto. Voor alleenstaanden is dat bedrag 5.940 euro. Ook voor het netto inkomen is een maximale grens gesteld. In de tabel is te zien wat ouders of verzorgers maximaal mogen verdienen.

Hulp voor volwassenen

De gemeente Haaksbergen doet nog veel meer in het kader van armoedebestrijding. Er is ook hulp mogelijk voor volwassenen met een laag inkomen. Voorbeelden daarvan zijn een gratis internetabonnement, het lidmaatschap van de bibliotheek of een bijdrage in de contributie van een sportvereniging of culturele vereniging. Ook biedt de gemeente een collectieve zorgverzekering aan bij Menzis.

Meer informatie

Meer informatie over het Kindpakket én over de mogelijkheden van financiële steun voor volwassen Haaksbergenaren is te vinden op het aanvraagformulier. Dat formulier is verkrijgbaar bij de Noaberpoort (in het gemeentehuis) of kunt u via onderstaande link downloaden.

Voor vragen kunnen belangstellenden ook langsgaan bij de Noaberpoort of bellen naar (053) 573 45 89.

Kinderen