Home > Kenniscafé

Kenniscafé

Gepubliceerd: 4-3-2019

Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst met succes te vervullen, organiseert Vrijwilligerswerk Haaksbergen korte cursussen en kenniscafés. Tijdens het kenniscafé kunnen vrijwilligersorganisaties op een informele manier kennis en ontwikkelingen met elkaar delen. Het eerste kenniscafé is op maandag 25 maart en gaat over communicatie voor stichtingen en verenigingen.

De communicatie verandert. In een aantal jaar verdween bij veel verenigingen het clubblad en werden platforms als Facebook en Instagram verwelkomd. Maar hoe communiceer je als stichting of vereniging optimaal met de doelgroep? Welke middelen zet je in? Hoe kun je succesvol(ler) zijn met social media? Hoe verhoudt zich dit tot de richtlijnen van de AVG? Deze en andere onderwerpen komen aan bod tijdens het kenniscafé over communicatie voor vrijwilligersorganisaties.

Clubbereik

De avond wordt verzorgd door Martin van Berkel, oprichter van Clubbereik. Clubbereik biedt verschillende diensten aan verenigingen en andere organisaties om hun communicatie naar een hoger niveau te tillen. Bij alle diensten staat centraal hoe de koppeling gemaakt wordt tussen strategische doelen en de praktische uitvoering van communicatie.

Meer informatie

Het kenniscafé op maandag 25 maart is van 19.30 tot 22.00 uur in de kantine van Sporthal de Els. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Kim van Es, coördinator Vrijwilligerswerk Haaksbergen, via telefoonnummer 06 - 2185 1782 of per mail via k.vanes@noaberpoort.nl.

Training