Home > Coronatijd

Coronatijd

Gepubliceerd: 26-11-2020

Dat inwoners bij de Noaberpoort terecht kunnen met alle mogelijke vragen voor ondersteuning, dat wist u wellicht al langer dan vandaag. Maar wist u dat de Noaberpoort óók in coronatijd graag helpt? Ton Harmsen van de Noaberpoort vertelt dat verschillende activiteiten in aangepaste vorm gewoon doorgaan. “We kijken samen met inwoners waar behoefte aan is en op welke manier we ze daar vanuit de Noaberpoort bij kunnen helpen.”

Harmsen begrijpt goed dat sommige inwoners momenteel wat terughoudend zijn om bij de Noaberpoort aan te kloppen. “Dat is begrijpelijk”, vindt ook Harmsen. “Maar mensen moeten weten dat de medewerkers van de Noaberpoort graag het gesprek aangaan om te kijken wat we voor ze kunnen doen. Het is belangrijk dat mensen die hulp nodig hebben ons wél benaderen. Anders kunnen we natuurlijk ook niet helpen. Soms heeft iemand bijvoorbeeld geen vervoer, naar het Wiedenbroek, de huisarts of de kapper. Dan kunnen we de vrijwilligers van AutoMaatje inzetten om iemand te helpen.”

Thuisbelmaatjes

Juist in deze tijd, waarin de coronamaatregelen het sociale leven van veel inwoners flink op de proef stellen, voelen steeds meer mensen zich eenzaam, weet ook Ton Harmsen. “Die mensen helpen we uiteraard óók graag. Bijvoorbeeld door ze te koppelen aan een van onze thuisbelmaatjes. Dat zijn andere inwoners die hebben aangegeven graag te willen helpen. Bij eenzame inwoners kan die hulp bestaan uit het voeren van een telefoongesprek. Zeker in deze tijd kan het al een flink verschil maken als je af en toe iemand spreekt die echt luistert. Dan voel je je gehoord. Sterker nog, dan word je ook gehoord!”

Buurtsportcoaches

Een sociaal isolement leidt ook regelmatig tot in huis blijven zitten. “Veel eenzame mensen bewegen ook te weinig”, legt Harmsen uit. “Daar kan een van de zes buurtsportcoaches misschien uitkomst bieden. Zij hebben als missie inwoners van jong tot oud te stimuleren om in beweging te komen. Zo kunnen mensen op een laagdrempelige manier kennismaken met het fantastische bewegingsaanbod dat Haaksbergen in huis heeft. Leeftijd of beperking spelen geen rol. Iedereen kan zich dus melden.”

Eerst in eigen omgeving

Harmsen wijst erop dat veel mensen vaak eerst in hun eigen omgeving kijken naar hulp. “Zo hoort het ook”, vertelt hij. “Maar als dat niet lukt, dan moeten ze weten dat we bij de Noaberpoort graag helpen. Als mensen in psychische nood zitten, dan kunnen we kijken wat voor mogelijkheden er zijn en eventueel verwijzen naar maatschappelijk werkers. De Noaberpoort is er ook voor opvoedingsondersteuning en problemen van kinderen en jongeren. Hoe dan ook, het belangrijkst is dat inwoners zich melden bij de Noaberpoort als ze hulp nodig hebben en ze het alleen niet redden. Alleen dán kunnen we maatwerk bieden. Juist in coronatijd helpen we graag!”

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is De Noaberpoort van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur alleen nog telefonisch bereikbaar via (053) 573 45 89 of per mail via info@noaberpoort.nl. U kunt niet meer zonder afspraak naar binnen lopen.

in gesprek