Home > Welzijn & Zorg > Mantelzorg

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28, 7481 EB Haaksbergen Tel: (053) 57 34 589
E-mail: info@noaberpoort.nl

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Mantelzorg

De Noaberpoort biedt praktische hulp en ondersteuning aan mantelzorgers.

Als u langdurig zorg biedt aan een familielid, vriend of kennis bent u mantelzorger. Voorbeelden hiervan zijn: een dochter die haar moeder met Alzheimer helpt, een moeder die haar gehandicapte zoon verzorgt, een man die zorgt voor zijn partner die een hersenbloeding heeft gehad, een meisje dat zorgen heeft over haar zieke vader of ouders die meer dan normale zorg verlenen aan hun kind vanwege autisme of een gedragsstoornis.

Het kan gebeuren dat u niet meer toe komt aan hobby’s, sporten of het onderhouden sociale contacten. De Noaberpoort biedt ondersteuning op het gebied van:

  • inzet van vrijwilligers ter ondersteuning van in de zorg en als gesprekspartner
  • persoonlijk advies ondersteuning in je zorgsituatie
  • emotionele steun door een luisterend oor te bieden en het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten
  • educatie en informatie via cursussen en themabijeenkomsten
  • praktisch hulp bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren

Jonge mantelzorgers

Veel jonge mantelzorgers helpen thuis mee om de boel draaiende te houden als er iemand binnen het gezin langdurig ziek is, psychische problemen, een beperking of een verslavind heeft. Speciaal voor deze doelgroep worden diverse groepsactiviteiten georganiseerd. Ook kunnen zij bij de Noaberpoort terecht voor individuele ondersteuning.

Alleenstaande hulpvragers

Naast mantelzorgers kunnen ook alleenstaande hulpvragers aankloppen bij de Noaberpoort als het gaat om bezoeken van ouderen en zieken, boodschappen doen en begeleiding bij winkelbezoek, begeleid vervoer naar ziekenhuis of huisarts en terminale thuiszorg.

Begeleid vervoer

Het begeleid vervoer wordt aangeboden als een service met behulp van vrijwilligers. De onkostenvergoeding naar het ziekenhuis in Enschede of Hengelo kost 7,50. Buiten de regio zijn er extra kilometerkosten. De onkostenvergoeding en eventuele parkeerkosten moeten direct aan de chauffeur worden betaald. Aanvragen van begeleid vervoer kan tenminste twee werkdagen van te voren worden aangevraagd bij de Noaberpoort.

Afspraak maken

U kunt zonder afspraak binnenlopen bij de Noaberpoort. Er is geen verwijzing nodig, het is kosteloos en er is geen wachtlijst. Wilt u toch een afspraak maken? Dat kan telefonisch via (053) 573 45 89 of via info@noaberpoort.nl.