Home > Thuisbelmaatje

Meer nieuws

Thuisbelmaatje

Gepubliceerd: 18-3-2020

Door het coronavirus zitten veel ouderen in Haaksbergen noodgedwongen thuis. Hierdoor hebben ze veel minder sociale contacten dan normaal. Enerzijds omdat familie, buren en mantelzorgers niet op bezoek kunnen komen, maar ook doordat activiteiten niet doorgaan vanwege het virus. Veel ouderen missen het gezelschap en het maken van een praatje.

Ouderenwerkers van de Noaberpoort Ton Harmsen en Gerda van der Velde bedachten daarom Thuisbelmaatje. “Helaas kunnen we vanwege corona niet bij de ouderen langsgaan, maar bellen kan nog wel”, vertellen Ton en Gerda. “Thuisbelmaatjes zijn vrijwilligers die de komende weken ouderen bellen, zodat ze even met iemand kunnen praten en zich zo minder eenzaam voelen.”

Kent u óf bent u iemand die graag met een Thuisbelmaatje in contact komt? Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Ton Harmsen, via telefoonnummer 06-83546186 of Gerda van der Velde, via telefoonnummer 06-13173322.

Corona