Home > Mantelzorgpunt

Meer nieuws

Mantelzorgpunt

Gepubliceerd: 25-9-2019

De afgelopen jaren konden Haaksbergse mantelzorgers elkaar iedere eerste dinsdag van de maand ontmoeten bij het Mantelzorgpunt in de Noaberpoort. Vanwege teruglopende belangstelling krijgt het Mantelzorgpunt een andere invulling. De al geplande bijeenkomst op dinsdag 1 oktober gaat niet door.

“Bij het Mantelzorgpunt konden mantelzorgers met elkaar in gesprek en werd er informatie gegeven over verschillende onderwerpen”, vertelt mantelzorgconsulent Gerda van der Velde. “Maar de laatste maanden was er flink minder belangstelling. We hebben daarom gekeken naar een alternatief. We willen mantelzorgers namelijk wél blijven informeren over verschillende onderwerpen.”

Thema-avonden

Van der Velde en haar team van de Noaberpoort vonden de oplossing in het organiseren van zogeheten thema-avonden. “De komende tijd gaan we met elkaar bekijken hoe we invulling kunnen geven aan deze avonden”, aldus de mantelzorgconsulent. “Zodra we meer kunnen vertellen over het programma van de thema-avonden, berichten we daarover in GemeenteNieuws en uiteraard ook op de website van de Noaberpoort.”

in gesprek