Home > Cliëntervaringsonderzoek

Meer nieuws

Nieuws overzicht

Cliëntervaringsonderzoek

Gepubliceerd: 28-5-2020

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen inwoners onder meer huishoudelijke hulp en dagbesteding geregeld krijgen en de Jeugdwet voorziet in jeugdhulp. Om de dienstverlening te verbeteren wil de gemeente weten wat aanvragers vinden van de manier waarop ze zijn geholpen. Wat gaat er goed en wat kan er nog beter? De gemeente doet dat met een zogeheten cliëntervaringsonderzoek.

Met een steekproef zijn ongeveer 1.450 inwoners geselecteerd die een beroep doen op de Wmo of Jeugdwet. Zij ontvangen eind mei een uitnodiging met een vragenlijst, die schriftelijk óf digitaal kan worden ingevuld. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem en heeft dus geen invloed op de ondersteuning die inwoners ontvangen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert het onderzoek uit en de gemeente publiceert de uitkomsten na de zomer.

invullen formulier